Đăng nhập
  • Ngày bắt đầu 15 thg 6, 2022
  • Định dạng 5v5
FiReLEAGUE 2022 is an online tournament organized by FiReSPORTS. The Main Event will feature 1 invited team and 7 teams that qualified from different tournaments. They will play in a single elimination bracket and all matches, except the bo5 Grand Final, are bo3.
Nhà tài trợ
Round 1
completed
Bắt đầu 23:00:00 GMT+2, 16 thg 6, 2022
Người tham dự
Round 2 High
completed
Bắt đầu 23:00:00 GMT+2, 17 thg 6, 2022
Người tham dự
Round 2 Low
completed
Bắt đầu 23:00:00 GMT+2, 18 thg 6, 2022
Người tham dự
Round 3 High
completed
Bắt đầu 23:00:00 GMT+2, 19 thg 6, 2022
Người tham dự
Round 3 Low
completed
Bắt đầu 23:00:00 GMT+2, 22 thg 6, 2022
Người tham dự
Round 3 Mid
completed
Bắt đầu 23:00:00 GMT+2, 24 thg 6, 2022
Người tham dự
Round 4 High
completed
Bắt đầu 23:00:00 GMT+2, 26 thg 6, 2022
Người tham dự
Round 4 Low
live
Bắt đầu 23:00:00 GMT+2, 28 thg 6, 2022
Người tham dự
Round 5
upcoming
Bắt đầu 00:00:00 GMT+2, 2 thg 7, 2022
Người tham dự
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm