Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 7.500
  • Ngày bắt đầu 31 thg 7, 2022
  • Định dạng 5v5
Esportal Bybit Open 2022 is a CS:GO tournament organize by Esportal. 8 Teams will battle it out in a Single-Elimination bracket, 4 teams from Nordic Qualifiers and 4 teams from Polish qualifier.
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm