Đăng nhập

Dota 2 tài năng bình luận: Moxxi

Moxxi

Michelle Song Hoa Kỳ
  • Trò chơi chính Dota 2
  • Vị trí chính Bình luận viên
  • Ngôn ngữ English
  • Trạng thái Đang hoạt động
Michelle "Moxxi" Song is an English language caster and content creator for Dota 2, best known for her coverage of the South American scene and affectionately referred to as the "Queen of SA Dota".

Các giải đấu đã phát sóng

Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm