gosu-brand
Tất cả tin tức
Số người chơi nhận được Aegis of Champions 2023 bản sưu tầm thấp nhất lịch sử Dota 2
Dota 23 tháng trướcTHE RUINED KING "Viego" null

Số người chơi nhận được Aegis of Champions 2023 bản sưu tầm thấp nhất lịch sử Dota 2

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account