gosu-brand
Tất cả tin tức
Nhà vô địch The International 12 gọi Liên Minh Huyền Thoại là rác rưởi
Dota 23 tháng trướcTHE RUINED KING "Viego" null

Nhà vô địch The International 12 gọi Liên Minh Huyền Thoại là rác rưởi

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account