gosu-brand
Tất cả tin tức
Phát hiện tài khoản chơi Dota 2 nhiều nhất thế giới đang ở rank Herald
Dota 21 năm trướcTHE RUINED KING "Viego" null

Phát hiện tài khoản chơi Dota 2 nhiều nhất thế giới đang ở rank Herald

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account