Join the GosuGamers Dota 2 Telegram Channel
Tất cả tin tức
Puppey không còn tham vọng với TI, tiết lộ mục tiêu "nhỏ bé" của bản thân
Dota 211 tháng trướcTHE RUINED KING "Viego" null

Puppey không còn tham vọng với TI, tiết lộ mục tiêu "nhỏ bé" của bản thân

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account