Join the GosuGamers Dota 2 Telegram Channel
Tất cả tin tức
Lo TI2023 bị "vượt mặt", Valve cấm BTC Riyadh Masters 2023 đưa ra giải thưởng hơn 15 triệu USD
Dota 29 tháng trướcTHE RUINED KING "Viego" null

Lo TI2023 bị "vượt mặt", Valve cấm BTC Riyadh Masters 2023 đưa ra giải thưởng hơn 15 triệu USD

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account