Join the GosuGamers Dota 2 Telegram Channel
Tất cả tin tức
Yatoro tiết lộ lý do Team Spirit "kick" TORONTOTOKYO
Dota 29 tháng trướcTHE RUINED KING "Viego" null

Yatoro tiết lộ lý do Team Spirit "kick" TORONTOTOKYO

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account