Join the GosuGamers Dota 2 Telegram Channel
Tất cả tin tức
Các tuyển thủ tham dự TI 2023 từng chi bao nhiêu tiền vào Dota 2?
Dota 28 tháng trướcTHE RUINED KING "Viego" null

Các tuyển thủ tham dự TI 2023 từng chi bao nhiêu tiền vào Dota 2?

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account