Join the GosuGamers Dota 2 Telegram Channel
Tất cả tin tức
Chấp đối thủ 2 game, Nigma Galaxy nhường luôn cả giải để giữ chuỗi thất bại
Dota 22 năm trướcTieuThien

Chấp đối thủ 2 game, Nigma Galaxy nhường luôn cả giải để giữ chuỗi thất bại

Tác giả
Các đội liên quan