Join the GosuGamers Dota 2 Telegram Channel
Tất cả tin tức
Evil Geniuses đã đặt một chân vào đúng hướng để giành quyền tham dự DPC Major thứ hai khi họ hạ gục
Dota 22 năm trướcTieuThien

Evil Geniuses vật Quincy Crew, quyết tâm giành Stockholm Major

Tác giả
Các đội liên quan