Join the GosuGamers Dota 2 Telegram Channel
Tất cả tin tức
Fly: “Tôi không muốn thêm hiềm khích với bất kỳ ai”
Dota 22 năm trướcTieuThien

Fly: “Tôi không muốn thêm hiềm khích với bất kỳ ai”

Tác giả