gosu-brand
Tất cả tin tức
Fnatic thông báo tạm thời ‘rút quân’ khỏi Dota 2
Dota 21 năm trướcTHE RUINED KING "Viego" null

Fnatic thông báo tạm thời "rút quân" khỏi Dota 2

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account