Join the GosuGamers Dota 2 Telegram Channel
Tất cả tin tức
Dota 2: Gorgc chia sẻ mức lương của các tuyển thủ hàng đầu Tây Âu
Dota 21 năm trướcTHE RUINED KING "Viego" null

Dota 2: Gorgc chia sẻ mức lương của các tuyển thủ hàng đầu Tây Âu

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account