Join the GosuGamers Dota 2 Telegram Channel
Tất cả tin tức
The Lima Major 2023 khởi tranh vào cuối tháng 2 - Lịch thi đấu và thông tin cơ bản
Dota 21 năm trướcTHE RUINED KING "Viego" null

The Lima Major 2023 khởi tranh vào cuối tháng 2 - Lịch thi đấu và thông tin cơ bản

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account