gosu-brand
Tất cả tin tức
Dota 2: Vô địch BTS Pro Series S14 SEA, Talon Esports còn lập kỷ lục thế giới
Dota 21 năm trướcTHE RUINED KING "Viego" null

Dota 2: Vô địch BTS Pro Series S14 SEA, Talon Esports còn lập kỷ lục thế giới mới

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account