gosu-brand
Tất cả tin tức
Lý do đằng sau việc Puppey “tryhard” 26 trận rank trong 24 giờ là gì?
Dota 21 năm trướcTHE RUINED KING "Viego" null

Lý do đằng sau việc Puppey “tryhard” 26 trận rank trong 24 giờ là gì?

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account