gosu-brand
Tất cả tin tức
“Đánh giải cho vui”, Team Bald Reborn của Gorgc bị loại ở WEU DPC sau 6 trận thua liên tiếp
Dota 21 năm trướcTHE RUINED KING "Viego" null

“Đánh giải cho vui”, Team Bald Reborn của Gorgc bị loại ở WEU DPC sau 6 trận thua liên tiếp

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account