gosu-brand
Tất cả tin tức
Beyond The Summit chia tay làng Dota 2 sau hơn một thập kỷ gắn bó
Dota 212 tháng trướcTHE RUINED KING "Viego" null

Beyond The Summit chia tay làng Dota 2 sau hơn một thập kỷ gắn bó

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account