gosu-brand
Tất cả tin tức
Dota 2: TORONTOTOKYO lên tiếng về tin đồn nội bộ lục đục của BetBoom Team
Dota 212 tháng trướcTHE RUINED KING "Viego" null

Dota 2: TORONTOTOKYO lên tiếng về tin đồn nội bộ lục đục của BetBoom Team

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account