gosu-brand
Tất cả tin tức
Ceb tiết lộ yếu tố tạo nên một thủ lĩnh hàng đầu Dota 2
Dota 211 tháng trướcTHE RUINED KING "Viego" null

Ceb tiết lộ yếu tố tạo nên một thủ lĩnh hàng đầu trong Dota 2

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account