gosu-brand
Tất cả tin tức
33 của Tundra Esports hé lộ về không khí của cả đội và lý do không chơi tướng tủ
Dota 211 tháng trướcTHE RUINED KING "Viego" null

33 của Tundra Esports hé lộ về không khí của cả đội và lý do không chơi tướng tủ

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account