gosu-brand
Tất cả tin tức
Tuyển thủ nổi tiếng Dota 2 mất hàng nghìn điểm MMR vì lỗi game
Dota 211 tháng trướcTHE RUINED KING "Viego" null

Tuyển thủ nổi tiếng Dota 2 mất hàng nghìn điểm MMR vì lỗi game

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account