gosu-brand
Tất cả tin tức
Talon Esports và Team SMG là 2 cái tên đầu tiên góp mặt tại Berlin Major 2023
Dota 211 tháng trướcTHE RUINED KING "Viego" null

Dota 2: Talon Esports và Team SMG là 2 cái tên đầu tiên góp mặt tại Berlin Major 2023

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account