gosu-brand
Tất cả tin tức
Huyền thoại Dota 2 không nghĩ Trung Quốc "đủ trình" vô địch giải quốc tế
Dota 211 tháng trướcTHE RUINED KING "Viego" null

Huyền thoại Dota 2 không nghĩ Trung Quốc "đủ trình" vô địch giải quốc tế

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account