Join the GosuGamers Dota 2 Telegram Channel
Tất cả tin tức
Team Secret làm fan bất ngờ với những chỉ số dẫn đầu làng Dota 2 quốc tế
Dota 21 năm trướcTHE RUINED KING "Viego" null

Team Secret làm fan bất ngờ với những chỉ số dẫn đầu làng Dota 2 quốc tế

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account