Join the GosuGamers Dota 2 Telegram Channel
Tất cả tin tức
Dota 2: Ăn mừng quá sớm, Talon Esports "đánh rơi" 1,7 triệu USD ở Riyadh Master 2023
Dota 212 tháng trướcTHE RUINED KING "Viego" null

Dota 2: Ăn mừng quá sớm, Talon Esports "đánh rơi" 1,7 triệu USD ở Riyadh Master 2023

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account