Join the GosuGamers Dota 2 Telegram Channel
Tất cả tin tức
Tuyển thủ Dota 2 chê bai TI12 khi Valve đối xử với người tham dự kém tinh tế hơn hẳn TI11
Dota 29 tháng trướcTHE RUINED KING "Viego" null

Tuyển thủ Dota 2 chê bai TI12 khi Valve đối xử với người tham dự kém tinh tế hơn hẳn TI11

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account