Join the GosuGamers Dota 2 Telegram Channel
Tất cả tin tức
Gặp lỗi game nhưng không chịu remake, PSG Quest chia tay TI 2023 ngay từ vòng đầu tiên
Dota 29 tháng trướcTHE RUINED KING "Viego" null

Gặp lỗi game nhưng không chịu remake, PSG Quest chia tay TI 2023 ngay từ vòng đầu tiên

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg