Join the GosuGamers Dota 2 Telegram Channel
Tất cả tin tức
Sau thất bại ở TI 2023, Talon Esports thông báo chia tay toàn bộ đội hình
Dota 27 tháng trướcTHE RUINED KING "Viego" null

Sau thất bại ở TI 2023, Talon Esports thông báo chia tay toàn bộ đội hình

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account