Join the GosuGamers Dota 2 Telegram Channel
participant-logo
Leviathan Leviathan
United States
Những người theo dõi

ELO Rating GG

968

Region Xếp hạng

Unknown

Hạng Thế Giới

0

Tỉ lệ thắng

41%

Tổng thu nhập

28.200 $

Chuỗi hiện tại

0

Losses trong một lượt

Dữ liệu sẽ được cập nhật sớm

Team Historical Match Statistics
Thành tích của đội
Thành tích 12 tháng gần nhất
Các trận đấu
Thành tích hàng đầu

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account