Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 11.849
  • Ngày bắt đầu 7 thg 5, 2022
  • Định dạng 5v5
Hamishegi Esports Season 3 is an online DotA 2 tournament located in Iran made possible by Hamishegi Esports. This tournament consists of the top 8 teams in a Double - Elimination Bracket in a Bo3 series except for the Grand Finals which is a Bo5 series.
Nhà tài trợ
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm