Đăng nhập

Top Clans 2022 Summer Invitational

  • Ngày bắt đầu 13 thg 6, 2022
  • Định dạng 5v5
Top Clans 2022 Summer Invitational is an online tournament for Southeast Asian teams organized by Moon Studio. Sixteen invited teams will play a Modified Swiss-system format, All matches are Bo1. The top three teams will qualify for the main tournament.

Giai đoạn

Round 1
completed
Bắt đầu 06:00:00 GMT+2, 13 thg 6, 2022
Người tham dự
Round 2 Low
completed
Bắt đầu 09:00:00 GMT+2, 14 thg 6, 2022
Người tham dự
Round 2 High
completed
Bắt đầu 09:00:00 GMT+2, 14 thg 6, 2022
Người tham dự
Round 3 High
completed
Bắt đầu 09:00:00 GMT+2, 15 thg 6, 2022
Người tham dự
Round 3 Mid
completed
Bắt đầu 09:00:00 GMT+2, 15 thg 6, 2022
Người tham dự
Round 3 Low
completed
Bắt đầu 09:00:00 GMT+2, 15 thg 6, 2022
Người tham dự
Round 4 High
completed
Bắt đầu 10:00:00 GMT+2, 16 thg 6, 2022
Người tham dự
Round 4 Low
completed
Bắt đầu 10:00:00 GMT+2, 16 thg 6, 2022
Người tham dự
Tie-Breakers
completed
Bắt đầu 15:00:00 GMT+2, 16 thg 6, 2022
Người tham dự
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm