no-alt
Tất cả tin tức
Lịch sử phát triển và phát hành của Counter-Strike: Global Offensive
General1 năm trướcTHE RUINED KING "Viego" null

Lịch sử phát triển và phát hành của Counter-Strike: Global Offensive

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account