gosu-brand
Tất cả tin tức
DK ShowMaker lý giải lối lên đồ cho Ahri trong trận đấu với GAM
LoL4 tháng trướcTHE RUINED KING "Viego" null

DK ShowMaker lý giải lối lên đồ cho Ahri trong trận đấu với GAM

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account