GosuGamers
Tất cả tin tức
Gumayusi đã trở thành tuyển thủ LMHT chuyên nghiệp như thế nào?
LoL8 tháng trướcTHE RUINED KING "Viego" null

Gumayusi đã trở thành tuyển thủ LMHT chuyên nghiệp như thế nào?

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account