GosuGamers
Tất cả tin tức
Đồng đội thi đấu ở mức ping 21ms, Faker “quay xe” thông cảm cho RNG
LoL2 năm trướcTieuThien

Đồng đội thi đấu ở mức ping 21ms, Faker “quay xe” thông cảm cho RNG

Tác giả
Các đội liên quan