GosuGamers
Tất cả tin tức
SGB 1-0 PSG: Chiến thắng đầu tay của bầy Trâu
LoL2 năm trướcTieuThien

SGB 1-0 PSG: Chiến thắng đầu tay của bầy Trâu

Tác giả