GosuGamers
Tất cả tin tức
Quá nhiều drama CN với hợp đồng khủng, LPL chuẩn bị ra luật giới hạn lương?
LoL2 năm trướcTieuThien

Quá nhiều drama CN với hợp đồng khủng, LPL chuẩn bị ra luật giới hạn lương?

Tác giả