GosuGamers
Tất cả tin tức
WBG 2-1 iG: Khởi đầu chật vật cho Sofm và những người đồng đội
LoL2 năm trướcTieuThien

WBG 2-1 IG: Khởi đầu chật vật cho SofM và những người đồng đội

Tác giả

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account