GosuGamers
Tất cả tin tức
DRX 2-1 HLE; GEN 2-0 BRO: DRX giữ vững mạnh thắng, BRO thua trận thứ 4 liên tiếp
LoL2 năm trướcTieuThien

DRX 2-1 HLE; GEN 2-0 BRO: DRX giữ vững mạnh thắng, BRO thua trận thứ 4 liên tiếp

Tác giả
Các giải đấu liên quan