GosuGamers
Tất cả tin tức
Vừa trở lại LCK, Viper đã nhận "ân sủng" hơn cả Faker?
LoL2 năm trướcDucDuc

Vừa trở lại LCK, Viper đã nhận "ân sủng" hơn cả Faker?

Tác giả

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account