GosuGamers
Tất cả tin tức
Nói được làm được: Gumayusi cùng T1 hủy diệt Gen.G sau khi tuyên bố đưa đối thủ vào "Death Note"
LoL1 năm trướcDucDuc

Nói được làm được: Gumayusi cùng T1 hủy diệt Gen.G sau khi tuyên bố đưa đối thủ vào "Death Note"

Tác giả

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account