gosu-brand
Tất cả tin tức
Nghỉ hơn 1 năm ở LEC nhưng Rekkles ‘out trình’ cả giải đấu ở BXH điểm hạ gục
LoL1 năm trướcDucDuc

Nghỉ hơn 1 năm ở LEC nhưng Rekkles ‘out trình’ cả giải đấu ở BXH điểm hạ gục

Tác giả

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account