gosu-brand
Tất cả tin tức
Làm bão chưa lâu, con bài dị của Keria chuẩn bị “mất hút” ở bản cập nhật 13.3?
LoL1 năm trướcNguyen "Kazuto" Quan

Làm bão chưa lâu, bài dị của Keria chuẩn bị “mất hút” ở bản cập nhật 13.3?

Tác giả

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account