gosu-brand
Tất cả tin tức
Sẽ có 4 lần đổi lại ở 13.3
LoL1 năm trướcNguyen "Kazuto" Quan

DTCL: Thay vì 1, bạn sẽ có 4 lần đổi lõi anh hùng trong bản 13.3

Tác giả

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account