GosuGamers
Tất cả tin tức
HLE 2 - 1 T1
LoL1 năm trướcNguyen "Kazuto" Quan

LCK Mùa Xuân 2023: HLE từ “Súp lơ” hóa Super khi đánh bại T1

Tác giả

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account