gosu-brand
Tất cả tin tức
Ngọn Đuốc Thánh Quang nhận đợt chỉnh sửa
LoL1 năm trướcNguyen "Kazuto" Quan

LMHT: Ngọn Đuốc Thánh Quang sẽ nhận một đợt chỉnh sửa lớn ở phiên bản 13.3

Tác giả

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account