gosu-brand
Tất cả tin tức
Drama xảy ra ở trận KT gặp BRO
LoL1 năm trướcNguyen "Kazuto" Quan

LCK mùa xuân 2023: Drama chọn bên xảy ra giữa KT và BRO.

Tác giả

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account